Select Language

Добрата вечер

Добрата вечер кротко е припаднала –
очаквах, че това ще ми се случи...
Прегърнах я, и много се надявам
Добрият ден въобще да не научи.

Добрата вечер често прекалява,
но никой няма право да я съди –
Добрата вечер е добра тогава,
когато ражда сини пеперуди.

Как всяка неизметена надежда
полепва по небцето на съня ми!
Добрата вечер не почисти нищо,
дори остави живи таласъми...

Добрият ден въобще не предполага
как много намаляха пеперудите...
Добрата вечер е добра отново –
не е умряла, в случай, че се чудите.